Partners' profile:

F&K Consultants

F&K е специализирана консултантска компания за разработване и внедряване на бизнес стратегии за МСП и ПОО. Основната ни цел е подкрепа на МСП за достигане на максималните постижения в бизнеса и развитие на възможностите за предоставяне на продукти с по-високо качество. Компанията се намира в Атина, Гърция.

Almond Vocational Link Ltd

Almond Vocational Link е професионална компания, създадена в резултат на опита ни, придобит в процеса на взаимодействието с младежи от цял свят в продължение на повече от двадесет години. Езиковото обучение се провежда от много опитни и висококвалифицирани учители, чиято квалификация е призната от Британския съвет. Компанията е базирана в Обединеното кралство.

Marathon Group

Компанията предоставя универсални образователни услуги,използващи информационни технологии. Наричаме себе си архитекти на знанията, като предлагаме интегрирани електронни и мобилни технологии за обучение, разработка на учебно съдържание и решения за внедряване. Фирмата е със седалище в Ирландия.

Studio Profectus Ltd

Студио Профектус е частен изследователски и обучителен център. Дейността ни е насочена към различни сектори на образователната сфера, включително формално и неформално образование, професионално обучение и специални образователни нужди. Компанията е със седалище в София. България.

Cogniturn

Cogniturn е стартъп компания, създадена от пет приятели с различна образователна и професионална квалификация, която разработва новаторски онлайн образователни решения и инструменти. Cogniturn разработи "wordigs", иновативен инструмент за онлайн английски речник за студенти, изучаващи английски език като чужд / втори език, както и за учители по английски език, които търсят ефективен и интерактивен начин да преподават английската лексика онлайн. Компанията е със седалище в Гърция.

Lawton School S.L.

Езикова школа Lawton School се намира в град Хихон, област Астурия в Северна Испания, и има 4 центъра, специализирани в обучение по английски, френски и немски език, както и курсове по испански за чужденци. Lawton School организира курсове както за деца, така и за възрастни, а също и за широк спектър от фирми и други професионални организации.

European Confederation of Young Entrepreneurs AISBL – YES

Конфедерацията YES е основната асоциация на младите предприемачи в Европа, представляваща около 40 000 предприемачи на възраст под 40 години. YES стартира през 1988 г. от седем национални групи млади предприемачи, за да се справи с предизвикателствата, произтичащи от ратификацията на Единния европейски акт през юли 1987 г. Организацията e базирана в Белгия.