Δραστηριότητες Έργου

Υλοποίηση έργου

Περιγραφή δραστηριοτήτων:

Το έργο θα διαρκέσει 28 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2016. Κατά την υλοποίησή του, οι εταίροι θα εφαρμόσουν 4 στάδια εργασιών και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, οι εταίροι έχουν σχεδιάσει έρευνες, μελέτες, ανάπτυξη και δοκιμή. Το τελικό εργαλείο διδασκαλίας  λεξιλογίου θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, τα βουλγαρικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά. Μόλις ολοκληρωθεί το εργαλείο, οι εταίροι θα το δοκιμάσουν με μέλη της ομάδας στόχου.

Δραστηριότητες έργου:

 • Έρευνα γραφείου,
 • Πολυγλωσσικό σύστημα διδασκαλίας  λεξιλογίου WorldInWords,
 • Εκπαιδευτικό υλικό στο λεξιλόγιο Επιχειρηματικών Αγγλικών και σχετικά εργαλεία,
 • 5 επιχειρηματικά παιχνίδια προσομοίωσης,
 • 10 διαδραστικές συνεδρίες επιχειρηματικής κατάρτισης στις κοινωνικές δεξιότητες μέσα από εργαστήρια και μαθησιακή δράση,
 • 4 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις ,
 • 16 σύντομα σεμινάρια από τους εταίρους,
 •  6 εταιρικές συναντήσεις,
 • 7 πιλοτικές συνεδρίες,
 • 3 διαδικτυακά σεμινάρια (webinar ),
 • 1 μαθησιακή δράση για νέους στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2018.