Дейности по проекта

Реализиране на проекта

Описание на дейностите:

Проектът ще продължи 28 месеца, считано от 1 октомври 2016 г. По време на изпълнението му партньорите ще изпълнят 4 работни фази по проекта и дейности по осведомяване и разпространение на резултатите.

В рамките на тези дейности партньорите са организирали проучвания, разработване на учебно съдържание и тестване. Окончателният инструмент за изучаване на английска лексика в сферата на бизнеса ще бъде достъпен на гръцки, български, испански и френски език. След като инструментът бъде завършен, партньорите ще го тестват на национално ниво с представителите на целевата група.

Дейностите по проекта:

• Кабинетно проучване,

• Многоезична системата за изучаване на английска лексика в сферата на бизнеса WorldInWords,

• Учебни материали за разширяване на речника по бизнес английския и свързаните с тях ресурси,

• 5 игри за бизнес симулация,

• 10 интерактивни обучителни дейности по изграждане на меки предприемачески умения по време на семинари и учебни  сесии,

• 4 събития по разпространение на резултатите от проекта,

• 16 кратки семинара, организирани от партньорите

• 6 партньорски срещи,

• 7 пилотни сесии

• 3 уебинара,

• 1 учебна сесия, насочена към младежите и обучителите, работещи с млади хора, която ще се проведе в Атина, Гърция, през ноември 2018 г.