Σχετικά με εμάς

Εκπαιδεύουμε νέους πάνω στα Επιχειρηματικά Αγγλικά με το «Online Λεξιλόγιο Επιχειρηματικών Αγγλικών»

Το έργο «WorldInWords» θα εκπαιδεύσει νέους, αναπτύσσοντας το Λεξιλόγιό τους στα Επιχειρηματικά Αγγλικά μέσα από μία ενιαία παιδαγωγική προσέγγιση. Στα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν online δράσεις κατάρτισης, επιχειρηματικά παιχνίδια προσομοίωσης, εργαστήρια και εκδηλώσεις, με στόχο τη βελτίωση δεξιοτήτων στα Επιχειρηματικά Αγγλικά και την προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης.

Το έργο θα προωθήσει τα αποτελέσματα του WorldInWords ως ένα εργαλείο στη δουλειά με τους νέους, θα προωθήσει τις γλωσσικές  τους δεξιότητες και θα προωθήσει  την επιχειρηματική σκέψη, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων που είναι γνωστοί ως NEED (Εκτός  Δομών Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης).