За нас

Ние обучаваме младите хора да подобрят лексикалния си запас по бизнес английски със специално разработен учебен инструмент.

Проектът "WorldInWords" ще обучи млади хора да разширят техния лексикален запас по бизнес английски език чрез интегриран педагогически подход. Резултатите ще включват онлайн обучение, бизнес симулации, семинари и събития, имащи за цел да развият езиковите умения на младите  по бизнес английски, както и да подобрят предприемаческите им умения.

Проектът ще популяризира резултатите на WorldInWords като инструмент за работа с млади хора, насърчаване на чуждоезиковите им умения и развитие на предприемаческия дух,  което е особено важно за потребители, класифицирани като младежи "извън  образованието, заетостта или обучението".