Image

Дейностите по проекта

Дейностите по проекта бяха многобройни и разнообразни, вариращи от проучвания за определяне на нуждите от обучение на потребителите, организиране на събитията, които ни доближиха до целевите ни групи и ни позволиха да си взаимодействаме с тях; обучителни семинари, където младите хора, както и хората, работещи с младежите, имаха възможност да тестват резултатите от проекта; информация за социалните медии, създаване на уебсайта на проекта и дейности за разпространение с цел повишаване на осведомеността за проекта.

Целите ни

Проектът започна през октомври 2016 г. и в продължение на две години и половина разработи иновационен онлайн инструмент за изучаване на бизнес английски, насочен към младите хора, които желаят да повишат конкурентното си предимство на пазара на труда. Нашите целеви потребители (обучаемите и преподавателите) вече имат достъп до онлайн платформата, която съчетава онлайн речник, тестове и практически упражнения и игри.

За нас

Проектът WorldInWords предоставя онлайн платформа за обучение по бизнес английски за млади хора с цел да подобрят езиковите си умения, както и да развият предприемаческия дух. Партньорството се състои от седем партньора от шест европейски страни: Белгия, България, Гърция, Ирландия, Испания и Великобритания.